Sprawdź swoją gwarancję

Na tej stronie możesz sprawdzić między innymi:

- Datę zakupu agregatu

- Ważność gwarancji

- Harmonogram czynności serwisowych

- Aktualny status przebiegu serwisu

*Wpisz numer swojej gwarancji a następnie wciśnij przycisk 'Szukaj' aby wygenerować informacje.